Jan Dziedziczak w sprawie projektu uchwały z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polscewtorek, 7 czerwca 2011, W Sejmie

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam ogromny zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie projekt uchwały związany ze 100-leciem harcerstwa na ziemiach polskich. Szanowni państwo, projektu w zasadzie nie trzeba uzasadniać, jest on, można powiedzieć, oczywisty, ale warto zwrócić uwagę na ogromny wkład, jaki harcerstwo polskie miało w dzieje Rzeczypospolitej w ostatnich stu latach. Przypomnę państwu, że decyzja o stworzeniu ruchu harcerskiego na ziemiach polskich była związana z tym, że jego pomysłodawcy uznali, że potrzebne są prawdziwe elity, elity, z jednej strony, bardzo wrażliwe ideowo, gotowe do poświęceń, gotowe do pracy nad sobą i do pracy dla dobra Rzeczypospolitej, z drugiej strony, elity, do których należą osoby bardzo skuteczne w działaniu, osoby niebojące się żadnych trudności i umiejące poradzić sobie w najtrudniejszych momentach z różnymi działaniami.

    Harcerstwo polskie ma 100 lat. Harcerstwo polskie jest znane nam wszystkim. Wszyscy znamy takie postacie, jak założyciel harcerstwa polskiego Andrzej Małkowski, jego żona Olga, ksiądz Lutosławski, twórca krzyża harcerskiego. Znamy wszyscy bohaterską postawę harcerzy w czasie I wojny światowej. Piękna karta harcerstwa jest związana z wojną polsko-bolszewicką. Młode harcerstwo odegrało wtedy naprawdę ogromną rolę i bezdyskusyjnie zdało w czasie nawały bolszewickiej egzamin, broniąc naszego kraju. Piękną kartą harcerstwa jest działalność harcerzy we Lwowie, słynnych Orląt. To do dziś wzrusza kolejne pokolenia młodych Polaków i jest dla nich inspiracją i wzorem.

    Pokolenie wychowane już całkowicie w harcerstwie od małego odegrało ogromną rolę w czasie II wojny światowej. Szare Szeregi, Hufce Polskie są to organizacje znane każdemu młodemu człowiekowi, ich nazwy poznajemy w szkołach, są one stawiane jako wzór do naśladowania młodym ludziom. Oto młodzi ludzie, co było ewenementem na skalę europejską, wykonywali zadania, którym niekiedy nie byli w stanie podołać osoby w wieku ich rodziców, stali na czele oddziałów składających się z 40-, 50-latków i świetnie sobie radzili w tej roli. Wreszcie wykazywali się oni ogromną dojrzałością i męstwem godnym największych polskich bohaterów.

    Stanisław Sedlaczek, który zginął w Auschwitz, czy choćby rotmistrz Pilecki to są postacie, które dzisiaj są mało znane, ale które mogłyby być wzorem dla całej zjednoczonej Europy w podejściu do swoich obowiązków, w swojej głębokiej formacji, a także w swoim bohaterstwie, zwyczajnym, klasycznie rozumianym bohaterstwie. Mało kto wie o tym - widzę tu zdziwienie w ławach - że rotmistrz Witold Pilecki był instruktorem harcerskim. Otóż był i cały czas zbyt mało o tym wiemy. Między innymi po to jest ta uchwała.

    Szanowni państwo, nie sposób mówić o II wojnie światowej, jeżeli nie wymienimy takich nazwisk jak Jan Bytnar, Tadeusz Zawadzki czy Maciej Aleksy Dawidowski. To są bohaterowie, których zna każdy młody Polak, którzy są stawiani za wzór każdemu młodemu Polakowi.

    Okres stalinowski - okres bardzo trudny dla ruchu harcerskiego, okres konspiracji wielu drużyn, wielu środowisk harcerskich. Mało kto wie o tym, że mieliśmy mnóstwo małych organizacji ukrywających się przed okupantem sowieckim. Trzeba powiedzieć dzisiaj, w czasie omawiania tego projektu uchwały, że bardzo wielu młodych ludzi, którzy mogliby być przyszłymi elitami Polski, oddało życie także po 1945 r., działając na rzecz wolnej Polski w konspiracji harcerskiej. To byli harcerscy żołnierze niezłomni.

    Walka o wolną Polskę - po 1956 r. harcerstwo niezależne, mógłbym o tym mówić, Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerstwa Rzeczypospolitej. To bardzo piękna karta swoistej harcerskiej solidarności.

    Wreszcie rok 1989 - wolność dla Polski i różne organizacje harcerskie, które działają, służą cały czas Bogu, Polsce i bliźnim zgodnie z prawem i przyrzeczeniem harcerskim.

    Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wysoka Izba, oddaje temu 100-letniemu ruchowi, niezwykle potrzebnemu, niezwykle zasłużonemu dla Rzeczypospolitej, tą uchwałą hołd.

    Muszę powiedzieć, że byłem świadkiem omawiania identycznie brzmiącej uchwały w Senacie i bardzo podobało mi się to, że wszystkie kluby, niezależnie od różnic partyjnych, jednogłośnie ten projekt poparły. Kiedy omawialiśmy go w komisji edukacji i nauki, senatorowie i Prawa i Sprawiedliwości, i Platformy Obywatelskiej, często z tytułami profesorskimi, identycznie brzmiący projekt uchwały jednogłośnie poparli, wyrażali się o nim niezwykle pozytywnie, spotkał się on z ogromnym uznaniem. Za to chciałbym senatorom obu partii podziękować. Później na forum plenarnym, w obecności przedstawicieli ogólnopolskich organizacji harcerskich, w obecności kierownictwa Związku Harcerstwa Polskiego, kierownictwa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i kierownictwa Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ˝Zawisza˝, senatorowie i Prawa i Sprawiedliwości, i Platformy Obywatelskiej, i PSL-u jednogłośnie ten projekt poparli. Można powiedzieć, że z jednej strony był to piękny moment refleksji nad 100-letnim ruchem harcerskim, a z drugiej strony była to wskazówka dla młodych ludzi, dla młodych pokoleń, jak można zgodnie działać na rzecz Rzeczypospolitej.

    Wysoka Izbo! Z całego serca rekomenduję przyjęcie tego projektu. Mam nadzieję, że zostanie on również przyjęty jednogłośnie. Byłby to piękny znak dla polskiej młodzieży, że spieramy się, są trudne momenty, często również w tej Izbie, ale jednak są pewne elementy, które nas wszystkich, Polaków, łączą, i na pewno tym elementem jest polskie harcerstwo. Uprzejmie dziękuję. (Oklaski)


+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)