Minister Jan Dziedziczak na posiedzeniu zespołu ds. 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCOśroda, 18 stycznia 2017, http://www.mkidn.gov.pl/

Kwestie związane z organizacją tegorocznej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce były przedmiotem pierwszego posiedzeniamiędzyresortowego zespołu ds. 41. sesjiKomitetu Światowego Dziedzictwa, które odbyło się 18 stycznia 2017 r. w siedzibie MKiDN. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, przewodnicząca zespołu – podsekretarz stanu w MKiDN dr hab. Magdalena Gawin orazprzedstawiciele innych resortów, służb mundurowych i samorządu.

Spotkanie międzyresortowego zespołu do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r. otworzył wicepremier prof. Piotr Gliński. Podkreślił, że przygotowywana sesja to „wielkie, prestiżowe wydarzenie na arenie międzynarodowej, które Polska będzie miała zaszczyt w tym roku organizować”.

Pełnomocnik ministra ds. organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa wiceminister dr hab. Magdalena Gawin przedstawiła skład zespołu, którego członkami są m.in. przedstawiciele różnych resortów, służb mundurowych oraz przedstawiciele samorządu.

Na posiedzeniu obecni byli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak (w zastępstwie podsekretarz stanu w MSZ Joanny Wroneckiej - wiceprzewodniczącej międzyresortowego zespołu), sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów Marian Banaś, sekretarz stanu w Ministerstwie Spotu i Turystyki Dawid Lasek oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. Polski Komitet ds. UNESCO reprezentowali prof. Jacek Purchla - przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, a od października 2016 r. także przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa oraz sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Sławomir Ratajski. Współorganizatorem sesji komitetu UNESCO - obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych - jest Miasto Kraków, które w dzisiejszym spotkaniu reprezentował wiceprezydent prof. Andrzej Kulig. Za organizację 41. sesji KŚD w Polsce - w imieniu MKiDN - odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa, który reprezentowała dyrektor NID prof. Małgorzata Rozbicka.

O organizacji wydarzenia i bezpieczeństwie

Podczas posiedzenia omówiono kwestie związane z organizacją sesji w Krakowie, w której weźmie udział około 3 tys. osób z ponad 190 państw świata. Podczas obrad, które odbędą się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, dokonywane będą m.in. nowe wpisy na Listę Światowego Dziedzictwa.

Ważnym punktem programu posiedzenia zespołu było omówienie spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników wydarzenia, a także aspekty dotyczące promocji wydarzenia oraz promocji Polski na arenie międzynarodowej.

Zadaniem międzyresortowego zespołu, zgodnie z zarządzaniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r., jest przede wszystkim koordynacja działań organów administracji rządowej, w tym ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, w celu organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa 41. posiedzeniu Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w dniach 2-12 lipca 2017 r.

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)