Sejm - głosami PO i SLD - tak spreparował rocznicową uchwałę na stulecie harcerstwa, że z oryginału pozostało niewiele...czwartek, 9 czerwca 2011, W Sejmie

W tym roku polskie harcerstwo obchodzi stulecie swojego istnienia. Niestety, piękny jubileusz nie mógł obejść się bez zgrzytów. Dziś Sejm tak spreparował rocznicową uchwałę, że z oryginału pozostało niewiele.

Projekt uchwały opracował Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce i poza Granicami Kraju. W zespole pracowali zgodnie przewodniczący ZHP i były przewodniczący ZHR, a już po przyjęciu uchwały przez Senat wypowiadali się o niej zgodnie - pozytywnie - członkowie władz ZHP, ZHR, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza.

Podczas drugiego czytania posłanka Platformy Iwona Śledzińska - Katarasińska przedłożyła własną wersję (ostatecznie przegłosowaną przez PO i SLD), która różni się od oryginału wypracowanego przez Zespół m.in:

Brakiem Odniesienia do Służby BOGU - jest jedynie ogólne sformułowanie o służbie Polsce, pomimo, że wszystkie ogólnopolskie związki harcerskie ZHP i ZHR i SHK Zawisza mają w swoim Prawie i Przyrzeczeniu harcerskim Służbę Bogu i Polsce;

Brakiem odniesienia do Pogotowia Harcerek (żeńskiej części konspiracyjnego ZHP - działającego obok męskiej - Szarych Szeregów);

Brak odniesienia do Hufców Polskich - niewiele mniejszej od Szarych Szeregów, w okresie PRL skazanej na zapomnienie Narodowo-Katolickiej konspiracyjnej organizacji harcerskiej (Szare Szeregi ok 8 tys., Hufce Polskie ok. 5 tys członków) - uchwała miała im pomóc z tego zapomnienia powrócić!;

Brakiem odniesienia do harcerstwa na Wschodzie - a przecież jest obowiązkiem Sejmu docenienie 20 lat pracy dzielnie działających na Litwie, Białorusi Ukrainie i Łotwie instruktorów polskiego harcerstwa;

Nie wspomniano także o ważnym udziale harcerstwa w wojnie Polsko - Bolszewickiej, o Harcerstwie niezłomnym i "harcerskiej Solidarności" czyli Kręgach Instruktorskich im. Andrzeja Małkowskiego.

Co ciekawe uchwała w wersji proponowanej przez Zespół (w którym posłowie PiS i PO jednogłośnie ją poparli) została także jednogłośnie przyjęta przez Senat. W Sejmie niestety pojawiły się problemy...

Oto wersja PO, przyjęta przez Sejm:

22 maja 1911 r. Andrzej Małkowski wydał we Lwowie rozkaz powołujący pierwsze drużyny harcerskie.

Ruch wyrastający z połączenia ideałów i metodyki skautingu Roberta Baden-Powella i polskich dążeń niepodległościowych stał się szkołą patriotycznego, moralnego i fizycznego wychowania kolejnych pokoleń polskiej młodzieży. Na kartach 100-letniej historii złotymi głoskami zapisały się bohaterskie czyny harcerzy w walce o wolność i niepodległość ojczyzny. Dzisiejsi spadkobiercy Orląt Lwowskich i Szarych Szeregów wierni przesłaniu swoich poprzedników służą z równym poświęceniem prawdziwie wolnej Polsce.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd i wyrazy uznania wszystkim pokoleniom i wszystkim formacjom polskiego harcerstwa z nadzieją, że przez kolejne stulecia będzie ono kontynuowało dzieło założycieli – Andrzeja i Olgi Małkowskich.";

Wersja oryginalna - zaproponowana m. in. przez instruktora ZHR, obecnie
posła PiS Jana Dziedziczaka - brzmiała tak:

22 maja 1 911 r. Andrzej Małkowski we Lwowie wyd ał rozkaz powołujący pierwsze drużyny harcerskie.

Harcerstwo powstało z połączenia ideałów i metodyki skautingu Baden Powell'a oraz polskich dążeń niepodległościowych, przygotowujących młodzież przez wychowanie etyczno-moralne, rozwój sprawności fizycznej i szkolenie wojskowe do walki o niepodległą Polskę.

Sejm RP wyraża uznanie dla 100-letniej działalności polskiego harcerstwa.

Przywołujemy dziś do pamięci wspaniałych obrońców Lwowa – Orlęta i harcerskie szeregi walczące z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie – walczące z niemieckim okupantem.

Przywołujemy walczących w konspiracji z władzą ludową, wspieraną radzieckimi czołgami, w latach 1944-1956 oraz Harcerstwo Niepokorne w latach późniejszych, w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej.

Wasze „Dziś-Jutro-Pojutrze" było świadectwem niezwykłej dojrzałości społecznej, narodowej i obywatelskiej. Wasza Służba Bogu, Polsce i Bliźnim na trwałe zapisała się w naszych dziejach i w naszych sercach.

Chcemy, aby kolejne pokolenia polskiej młodzieży kontynuowały dzieło założycieli Harcerstwa – Andrzeja i Olgi Małkowskich. Dziś Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza", ZHP poza granicami kraju i organizacje harcerskie na Wschodzie kontynuują to dzieło.

Dzieło to tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie. Mamy nadzieję, że przez długie, kolejne lata, Harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem służby, dla dobra naszego Narodu i Państwa.

Można powiedzieć - oto różnica między II a III RP w pigułce.

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)