Sejm: Poseł Jan Dziedziczak pyta Wandę Nowicką o skandaliczne wypowiedzi syna wtorek, 8 listopada 2011, W Sejmie

Jan Dziedziczak:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja również mam pytanie do pani Wandy Nowickiej. Pan poseł Biedroń w swoim niezwykle ekspresywnym wystąpieniu podkreślał sukcesy wychowawcze pani poseł, sukcesy w wychowaniu dzieci. Chciałbym więc zacytować kilka wypowiedzi syna pani poseł Nowickiej... (Poruszenie na sali)

(Głos z sali: No nie.)

...w kontekście komentarza pani poseł do tych wypowiedzi. Myślę, że Wysoka Izba powinna mieć możliwość ustosunkowania się do tej... (Gwar na sali)

Jeśli Stalin i Związek Radziecki popełnił jakiś błąd, to jest nim niestworzenie zalążka polskiej republiki radzieckiej - to jeden z cytatów. Katyń to była likwidacja darmozjadów, zdaniem syna pani Nowickiej, a Związku Radzieckiego nie było stać na wyżywienie 20 tys. darmozjadów. Wystarczyło już tej bezczelności z czasów sanacji, gdy robotnicy i chłopi ich żywili - pisze Nowicki. Bardzo ciekawy w kontekście naszego głosowania jest komentarz pani poseł Nowickiej do tych słów. Pani poseł Nowicka powiedziała, że - uwaga - jeśli ktoś nie był komunistą za młodu, to nie będzie przyzwoitym człowiekiem. Przypomnę, że w Polsce komunizm jest zabroniony. (Poruszenie na sali, oklaski) Oczywiście zdaniem klubu Palikota...

(Poseł Janusz Palikot: Wzięła przykład z Kaczyńskiego.)

...bycie komunistą jest czymś zdecydowanie pozytywnym. Przypomnę, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, na wierność której składaliśmy przysięgę, mówi, że komunizm jest w Polsce czymś zabronionym i zabronione jest jego propagowanie. Tymczasem pani kandydat na wicemarszałka naszej Izby mówi, że jest to, że tak powiem, sposób na to, żeby być przyzwoitym człowiekiem.

Jeśli ktoś nie był komunistą za młodu, ten nie będzie przyzwoitym człowiekiem. Czy pani podpisuje się pod tymi słowami...

(Głos z sali: Patrząc na ciebie, tak.)

...czy pani się z tego wycofuje? I jak w ogóle pani ocenia, nawiasem mówiąc, że tak powiem, publicystykę pani syna? Bardzo dziękuję. (Oklaski)

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)