Wniosek w sprawie odwołania pani poseł Wandy Nowickiej ze stanowiska wicemarszałka Sejmu czwartek, 1 grudnia 2011, W Sejmie

 Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze wniosek o odwołanie ze stanowiska wicemarszałka Sejmu pani Wandy Nowickiej.

    Uzasadniamy to w sposób następujący. Wicemarszałek Sejmu to stanowisko wymagające szczególnej wiarygodności. Wicemarszałek Sejmu jest członkiem Konwentu Seniorów, jest członkiem Prezydium Sejmu, czyli jest jedną z kilku osób mających największy wpływ na proces ustawodawczy w Polsce. Jest to funkcja, w przypadku której wymagamy transparentności, w przypadku której wymagamy nieskazitelności. Wicemarszałek Sejmu powinien być jak żona Cezara.

    Tymczasem, jak mówił już poseł przed chwilą, a wszyscy mamy szansę to zaobserwować w mediach, osoba pani Wandy Nowickiej budzi ogromne kontrowersje. Jest to osoba, wobec której stawiane są w mediach bardzo poważne zarzuty, zarzuty lobbingowe. Niektórzy wręcz mówią o korupcji politycznej. Wychodzimy więc z założenia, że tego typu osoba nie powinna być w Prezydium Sejmu, nie powinna mieć kluczowego wpływu na proces ustawodawczy w Polsce.

    Drodzy państwo, wicemarszałek Sejmu jest osobą, która zastępuje drugą osobę w państwie. (Gwar na sali) Jest to osoba, która powinna cieszyć się autorytetem w społeczeństwie niezależnie od wyznawanych poglądów, niezależnie od różnic partyjnych, klubowych, jakie oczywiście mają miejsce, bo to jest istota demokracji.

    Czy Wanda Nowicka taką osobą jest? Czy Wanda Nowicka taką osobą chce być? Wystarczy, że zastanowimy się nad tym, jak komentowała swój wybór na funkcję wicemarszałka Sejmu. W rozmowie z ˝Newsweekiem˝ pani Wanda Nowicka mówi: Mój wybór to duża porażka fanatyków religijnych. Kim są fanatycy religijni zdaniem pani Wandy Nowickiej? To są osoby o takiej wrażliwości jak Stefan Niesiołowski, pan minister Gowin. To według pani Nowickiej są fanatycy religijni. Mam wrażenie, że fanatykami religijnymi pani Nowicka nazywa wszystkich ludzi wierzących w Polsce, niezależnie od ich zaangażowania w wiarę. Moim zdaniem tego typu wypowiedziami opisującymi jej wybór na wicemarszałka Sejmu ona tak naprawdę przekreśla swoją rolę w Prezydium Sejmu, przekreśla rolę autorytetu w Prezydium Sejmu w Polsce.

    Już nie chcę wracać do innych skandalicznych wypowiedzi, myślę, że obrażających tak naprawdę większość Polaków - podkreślam jeszcze raz: obrażających - skoro do Prezydium Sejmu została powołana osoba zastępująca drugą osobę w kraju, która mówiła na przykład: wstydzę się, że Jan Paweł II był Polakiem. To moim zdaniem jest... (Gwar na sali) To powiedziała pani Wanda Nowicka. Dopytywana o to przez (Dzwonek) dziennikarza całkiem niedawno, nie wyparła się tych słów, tylko je jeszcze uzasadniała. (Poruszenie na sali) A więc tego typu osoby, które przekraczają wszelkie granice, po prostu nie mogą być członkami Prezydium Sejmu. Wychodzę z założenia, że w Prezydium Sejmu powinni być reprezentanci różnych środowisk, ale tak konfrontacyjne osoby, tak polaryzujące polskie społeczeństwo, tak agresywne wobec polskiej kultury, wobec tych cech, które nas łączą, po prostu nie powinny zasiadać w Prezydium Sejmu.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za odwołaniem pani Wandy Nowickiej z tego stanowiska i namawia do tego też inne kluby, które na przykład nie zgadzają się ze sformułowaniem: wstydzę się, że Jan Paweł II był Polakiem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)


+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)