Zapytanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Kolei Dużych Prętkościczwartek, 8 grudnia 2011, W Sejmie

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem w sprawie zaniechania budowy Kolei Dużych Prędkości.

Informację na ten temat w minioną środę (7.12. br.) podały media, odwołując się do Pańskiej wypowiedzi w tej sprawie.

Uważam, że zaniechanie budowy Kolei Dużych Prędkości, nazwane przez Pana Ministra ,,odsunięciem w czasie'', jest karygodne. W sytuacji, gdy przed Polską otwiera się możliwość znacznego cywilizacyjnego przyspieszenia, związanego z budową Kolei Dużych Prędkości, Pan Minister podejmuje tą  kontrowersyjną decyzję. Jest to decyzja bardzo krzywdząca także dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, która dziś będąc drugim ośrodkiem w Wielkopolsce nie ma korzystnych połączeń ze stolicą RP, a także ze stolicą swojego województwa.

Kontrowersje budzi nie tylko fakt zaniechania budowy Kolei Dużych Prędkości, ale również fakt, że dotychczasowe działania, na rzecz Kolei Dużych Prędkości, pochłonęły pewne, niemałe środki budżetowe.

Póki co, nie ujawnił Pan tych konkretnych danych na ten temat, dlatego też wnioskuję o udzielenie odpowiedzi na  pytania:

1.     Jakie są dotychczas poniesione koszty, związane z realizacją projektu Kolei Dużych Prędkości?

2.     Na jakiej podstawie podjął Pan decyzję o zaniechaniu budowy Kolei Dużych Prędkości w najbliższych latach?

3.     Czy Pańska decyzja, o zaniechaniu budowy Kolei Dużych Prędkości w najbliższych latach jest ostateczna?

4.     Co podległe Panu koleje mają do zaoferowania w zamian mieszkańcom Południowej Wielkopolski?

Łączę wyrazy szacunku

Jan Dziedziczak

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)